Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljöarbetet angår alla och bygger på delaktighet från framför allt anställda, men även kunder och leverantörer. Vi skall arbeta för ständiga förbättringar inom miljöområdet och förebygga de utsläpp vi har.Vi strävar efter att använda fordon med bästa möjliga miljöklass för våra egna transporter. Energi skall användas så effektivt som möjligt och i första hand skall förnybara bränslen användas.

Miljöhänsyn skall vara en naturlig del i vår affärsinriktning och integreras i verksamheten. I de fall det förekommer produkter som svarar mot officiella miljömärkningar såsom Svanen, Bra Miljöval eller liknande skall vi, om möjligt, erbjuda våra kunder dessa.

Miljöarbetet utvecklas kontinuerligt genom att vi tar del av nyheter och förändringar och låter detta komma våra kunder till del. Vi skall påverka, ställa krav på och samarbeta med våra leverantörer för ständiga förbättringar i vårt sortiment. Vi skall samarbeta med, och ställa krav på, våra leverantörer för klar information och dokumentation vad gäller material och beståndsdelar i de produkter vi erbjuder våra kunder.

Vi skall alltid följa aktuella lagar och författningar samt andra krav.


Vi är certifierade enligt FR2000!